Tin Tức

học nghề miễn phí cho bộ đội xuất ngũ

Chương trình dành cho bộ đội xuất ngũ

Theo quy định tại Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 9/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề, thì bộ đội …
đổi bằng lái xe quốc tế

Chuyển Bằng Lái Quốc Tế

Trung tâm nhận đổi Giấy Phép Lái Xe Việt Nam sang Giấy Phép Lái Xe Quốc Tế do Hiệp Hội Ô tô Quốc Tế IAA cấp. Bằng lái xe IAA được phép lái xe tại hầu hết các quốc gia trên thế …

Lưu ý khi lên xuống xe

Những điểm cần chú ý khi lên và xuống xe 1. Khi hành khách lên và xuống xe cần chú ý: – Hành khách phải lên và xuống xe ở phía sát với lề đường. – Cần kiểm tra an toàn phía …
1 2 3 4 5