Bạn chỉ cần mang theo CCCD khi đi đăng kí thi bằng lái xe máy A1 (mọi hồ sơ thủ tục như hình ảnh, khám sức khỏe,… phía trung tâm sẽ hỗ trợ bạn)

Thi lấy bằng lái A1

xe-thi-a1

Xe thi được gắn chíp