Kinh nghiệm lái xe

Lưu ý khi lên xuống xe

Những điểm cần chú ý khi lên và xuống xe 1. Khi hành khách lên và xuống xe cần chú ý: – Hành khách phải lên và xuống xe ở phía sát với lề đường. – Cần kiểm tra an toàn phía …
bai-sa-hinh-so-5

10 Bài sa hình (Phần 2)

Bài 6. Đi Xe Qua Đường Vòng Quanh Co (chữ S): Các bước thực hiện : 1.    Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình thi trong thời gian 2 phút. 2.    Lái xe qua vạch kết …
bai-sa-hinh-so-1

10 Bài Sa Hình (Phần 1)

Bài 1. Xuất phát: Các bước thực hiện : 1. Thắt dây an toàn. 2. Xe nổ máy ở vị trí trước vạch xuất phát. 3. Khi có lệnh xuất phát ( đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe …
1 2 3 4 5