Giấy phép lái xe quốc tế được cấp tại TPHCM và Hà Nội bắt đầu từ tháng 12/2015 theo thông tư 29/2015 của bộ GTVT.

Giấy phép lái xe quốc tế (International Driving Permit – IDP) có thời hạn không quá 3 năm và được sử dụng để lái xe tại 85 quốc gia tham gia Công ước quốc tế 1968 (Công ước Vienna) về giao thông đường bộ và công ước về biển báo – tín hiệu đường bộ .

giấy phép lái xe quốc tế

Người được cấp giấy phép lái xe quốc tế là người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp còn giá trị sử dụng. Giấy phép lái xe quốc tế sẽ ghi rõ lái xe được lái ôtô, môtô loại nào.

Khi được cấp giấy phép lái xe quốc tế, lái xe ra nước ngoài bắt buộc phải mang cả hai giấy phép lái xe đi – một giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp và một giấy phép lái xe quốc tế.

Người dân có nhu cầu chỉ cần làm đơn theo mẫu và mang giấy phép lái xe gốc đến Tổng cục Đường bộ, sở GTVT để làm thủ tục. Chậm nhất, 5 ngày chờ, người dân sẽ lấy được giấy phép lái xe quốc tế mới.

GPLX quốc tế sẽ có khổ A6 (148mm X 105mm), khổ lớn hơn cả hộ chiếu. Trong GPLX quốc tế sẽ được in 5 thứ tiếng bao gồm: Việt Nam, Anh, Tây Ban Nha, Nga, Pháp. Tất cả các hạng GPLX của Việt Nam sẽ được chuyển ngang với loại GPLX này.

Lệ phí cấp GPLX quốc tế là 135.000 đồng.