Các biển báo cấm đường bộ có số hiệu từ 101 đến 139(đa số các biển báo cấm có viền đỏ nền trắng) thể hiện các điều cấm trong luật giao thông đường bộ, người tham gia giao thông phải chấp hành các hiệu lệnh cấm ghi trên biển báo :

( ! Lưu ý : Mọi thắc mắc về biển báo, luật giao thông đường bộ quý khách vui lòng gọi vào số của tổng cục đường bộ : 04.38 571 444; 04.37 955 137 hoặc sở GTVT TP.HCM : 08.38.290.451, xin cám ơn quý khách).

Biển báo cấm đường bộ

biển báo đường cấm Biển báo 101: Đường cấm
Đường cấm tất cả các loại phương tiện cơ giới và thô sơ lưu thông, trừ các xe được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm đi ngược chiều  Biển báo 102: Cấm đi ngược chiều
Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm ôtô Biển báo 103a: Cấm ôtô
Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm ô tô rẽ phải Biển báo 103b: Cấm ôtô rẽ phải
Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả xe môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải, trừ xe môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm ôtô rẽ trái Biển báo 103c: Cấm ôtô rẽ trái
Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả xe môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ xe môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm môtô Biển báo 104: Cấm môtô
Đường cấm tất cả các loại xe môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm ôtô và môtô Biển báo 105: Cấm ôtô và môtô
Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và xe môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm ô tô tải Biển báo 106: Cấm ôtô tải
Để báo đường cấm tất cả các loại ôtô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển báo cấm ôtô khách và ôtô tải Biển báo 107: Cấm ôtô khách và ôtô tải
Báo hiệu đường cấm ôtô chở hành khách và các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3,5 tấn kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm ôtô kéo moóc Biển báo 108: Cấm ôtô kéo moóc
Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả xe môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật định.
Biển báo cấm máy kéo Biển báo 109: Cấm máy kéo
Báo hiệu đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.
Biển báo cấm đi xe đạp Biển báo 110a: Cấm đi xe đạp
Báo hiệu đường cấm xe đạp đi qua.
Biển báo cấm xe đạp thồ Biển báo 110b: Cấm xe đạp thồ
Báo hiệu đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này.
Biển báo cấm xe gắn máy Biển báo 111a: Cấm xe gắn máy
Báo hiệu đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp.
Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam) Biển báo 111b: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam)
Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v…
Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy) Biển báo 111c: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy)
Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v…
Biển báo cấm xe ba bánh loại không có động cơ Biển báo 111d: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ
Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v…
Biển báo cấm người đi bộ Biển báo 112: Cấm người đi bộ
Để báo hiệu đường cấm đi bộ qua lại.
Biển báo cấm xe người kéo, đẩy Biển báo 113: Cấm xe người kéo, đẩy
Để báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.
Biển báo cấm xe xúc vật kéo Biển báo 114: Cấm xe xúc vật kéo
Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.
Biển báo hạn chế trọng lượng xe Biển báo 115: Hạn chế trọng lượng xe
Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng tải(bao gồm cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo hạn chế trọng lượng trên trục xe Biển báo 116: Hạn chế trọng lượng trên trục xe
Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (gồm cả xe và hàng hóa) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo hạn chế chiều cao Biển báo 117: Hạn chế chiều cao
Cấm các xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.
Biển báo hạn chế chiều ngang Biển báo 118: Hạn chế chiều ngang
Cấm các xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe ược ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.
Biển báo hạn chế chiều dài ôtô Biển báo 119: Hạn chế chiều dài ôtô
Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc Biển báo 120: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc
Đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe Biển báo 121: Cự ly tối thiểu giữa hai xe
Để báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô không được đi cách nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.
Biển báo dừng lại Biển báo 122: Dừng lại
Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, người cầm cờ) cho phép đi.
Biển báo cấm rẽ trái Biển báo 123a: Cấm rẽ trái
Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật định được rẽ trái.
Biển báo cấm rẽ phải Biển báo 123b: Cấm rẽ phải
Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới và thô sơ trừ các xe được ưu tiên theo luật định được rẽ phải.
Biển báo cấm quay đầu xe Biển báo 124a: Cấm quay xe
Cấm các loại xe cơ giới và thô sơ quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm ôtô quay đầu xe Biển báo 124b: Cấm ôtô quay đầu xe
Cấm xe ôtô và xe môtô 3 bánh  quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
Biển báo cấm vượt Biển báo 125: Cấm vượt
Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.
Biển báo cấm ôtô tải vượt Biển báo 126: Cấm ôtô tải vượt
Cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn kể cả các xe được ưu tiên theo luật định vượt nhau. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.
Biển báo tốc độ tối đa cho phép Biển báo 127: Tốc độ tối đa cho phép
Cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
Biển báo cấm bóp còi Biển báo 128: Cấm bóp còi
Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.
Biển báo kiểm tra Biển báo 129: Kiểm tra
Để báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo luật định.
Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe Biển báo 130: Cấm dừng xe và đỗ xe
Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
Biển báo cấm đỗ xe Biển báo 131: Cấm đỗ xe
Để báo nơi cấm đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp Biển báo 132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
Để báo các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.
Biển báo hết cấm vượt Biển báo 133: Hết cấm vượt
Biển báo các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo đúng luật đi đường bộ quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.
Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa Biển báo 134: Hết hạn chế tốc độ tối đa
Biển báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong luật giao thông đường bộ.
Biển báo hết tất cả các lệnh cấm Biển báo 135: Hết tất cả các lệnh cấm
Biển báo hiệu đoạn đường hết tất cả các lệnh cấm.
Biển báo cấm đi thẳng Biển báo 136: Cấm đi thẳng
Biểu thị ở phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng.
Biển báo cấm rẽ trái và rẽ phải Biển báo 137: Cấm rẽ trái và rẽ phải
Biểu thị ở ngã đường phía trước cấm tất cả các loại xe cộ rẽ trái và rẽ phải.
Biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái Biển báo 138: Cấm đi thẳng và rẽ trái
Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái.
Biển báo Cấm đi thẳng và rẽ phải Biển báo 139: Cấm đi thẳng và rẽ phải
Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ phải.