Hệ thống các biển báo hiệu lệnh trông luật giao thông đường bộ:

Biển báo hiệu lệnh

Nhóm biển báo hiệu lệnh gồm có 9 kiểu đánh số từ 301 đến 309 báo hiệu cho người đi đường biết hiệu lệnh phải thi hành.

Ý nghĩa chi tiết các biển hiệu lệnh:

 biển báo hướng đi thẳng phải theo Biển báo 301a: Hướng đi phải theo.
Bắt buộc đi thẳng.
 Hướng đi phải theo 2  Biển báo 301b: Hướng đi phải theo
Các loại phương tiện giao thông phải đi theo hướng phải.
 Hướng đi phải theo 4 Biển báo 301c: Hướng đi phải theo . 
Các phương tiện phải đi theo hướng trái.
 Hướng đi phải theo d Biển báo 301d: Hướng đi phải theo . 
Các phương tiện bắt buộc phải rẽ phải
 Hướng đi phải theo e Biển báo 301e: Hướng đi phải theo .. 
Các phương tiện bắt buộc phải rẽ bên trái
 Hướng đi phải theo f Biển báo 301f: Hướng đi phải theo .. 
Các phương tiện chỉ được đi thảng và rẽ phải.
 Hướng đi phải theo Biển báo 301h: Hướng đi phải theo .
Các phương tiện chỉ được đi thảng và rẽ trái.
 Hướng đi phải theo i Biển báo 301i: Hướng đi phải theo .
Các phương tiện chỉ được rẽ trái và rẽ phải.
 Hướng đi vòng vượt chướng ngại vật Biển báo 302a: Hướng đi vòng chướng ngại vật.
Báo hiệu các phương tiện phải đi vòng qua chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.
 Hướng đi vòng vượt chướng ngại vật 2 Biển báo 302a: Hướng đi vòng chướng ngại vật.
Các phương tiện phải đi vòng qua chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.
 Hướng đi theo vòng xuyến Biển báo 303: Giao nhau chạy theo vòng xuyến.
Báo hiệu sắp đến đoạn đường giao nhau có đảo an toàn ở giữa, bắt buộc các phương tiện muốn chuyển hướng phải chạy theo hướng mũi tên.
 đường dành cho xe thô sơ Biển báo 304: Đường dành cho xe thô sơ
Cấm tất cả các phương tiện xe cơ giới đi vào đường này kể cả xe ưu tiên theo luật định. Trừ trường hợp đi cắt ngang nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho xe thô sơ và người đi bộ.
 đường dành cho người đi bộ Biển báo 305: Đường dành cho người đi bộ.
Cấm tất cả các phương tiện xe cơ giới đi vào đường này kể cả xe ưu tiên theo luật định. Trừ trường hợp đi cắt ngang nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đi bộ.
 tốc đọ tối thiểu cho phép Biển báo 306: Tốc độ tối thiểu cho phép
Cấm tất cả các phương tiện cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn ghi trên biển này, các loại xe không đạt đến tốc độ ghi trên biển không được lưu thông. Trị số ghi trên biển tính bằng km/h.
 Hết hạn chế tốc đọ tối thiểu Biển báo 307: hết hạn chế tốc độ tối thiểu.
 đường cầu vượt cắt qua Biển báo 308a: Tuyến đường cầu vượt cắt qua.
Báo hiệu cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc chỉ dẫn trên hình. Biển đặt ngay trước khi vào đường rẽ trái hoặc qua cầu vượt.
 đường cầu vượt cắt ngang Biển báo 308b: Tuyến đường cầu vượt cắt qua.
Báo hiệu cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc chỉ dẫn trên hình. Biển đặt ngay trước khi vào đường rẽ phải hoặc qua cầu vượt
 Bấm còi Biển báo 309: Ấn còiCác phương tiện nhìn thấy biển này thì phải bấm còi.