Giấy phép lái xe bằng giấy phải được chuyển sang vật liệu PET .

Từ 1/1/2016 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư 58/2015/TT-BGTVT. Theo quy định tại Điều 57 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT thì lộ trình chuyển đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET như sau:

  • Giấy phép lái xe hạng A4 và giấy phép lái xe ô tô tất cả các hạng phải đổi trước 31/12/2016.
  • Giấy phép lái xe hạng A1, A2,A3 (không thời hạn) phải đổi trước 31/12/2020.

Sau 6 tháng kể từ thời hạn trên nếu không đổi giấy phép lái xe sang vật liệu mới thì phải thi sát hạch lại lý thuyết.