Trung tâm nhận đổi Giấy Phép Lái Xe Việt Nam sang Giấy Phép Lái Xe Quốc Tế do Hiệp Hội Ô tô Quốc Tế IAA cấp. Bằng lái xe IAA được phép lái xe tại hầu hết các quốc gia trên thế giới (chỉ có giá trị đi công tác , du lịch, không có giá trị khi đi định cư).

Hồ sơ gồm :

1-Passport hoặc CMND ( photo 2 mặt) .

2-Giấy Phép Lái Xe Việt Nam  ( photo 2 mặt ) .

3- 2 ảnh 3×4 hoặc 4×6.

4 – Mẫu chữ ký (ghi lên giấy A4).